Skip to main content

माझ्या मुलगा (अनिस वय १५ वर्ष) वर जानलेवा हमला,१)श्री. रवींद्र चव्हाण २) श्री. प्रशांत बनकर आणि त्यांचे साथीदार यांनी मिळून अपहरण केले व प्राणघातक हमला करून जखमी केले ! सलीम राठी


Press Notes Release

प्रति,
ठाणे कमिश्नर

प्रेषक,
श्री. सलीम सिद्धिक साठी,
कुमार:- अनिस सलीम साठी (मुलगा)

विषय:- मी हॉस्पिटलमध्ये Admit असताना माझ्या मुलावर (अनिस वय १५ वर्ष) सामानेवाली पार्टी १)श्री. रवींद्र चव्हाण २) श्री. प्रशांत बनकर आणि त्यांचे साथीदार यांनी मिळून अपहरण केले व प्राणघातक हमला करून जखमी केलेबाबत तक्रार.
महोदय,
 1. वरील विषयानुसार सादर करतो की, मी दि. ३/९/१८ रोजी छातीत दुखत असल्या कारणाने कळवा येथील छत्रपती शिवाजी हॉस्पिटल मध्ये गेल्यावर Heart attack असल्याचे समजले व त्यावर उपचार चालु होते. दि. ६/९/१८ रोजी माझी पत्नी व माझी मुलगी ऐश्वर्या ह्या माझ्याजवळ हॉस्पिटलमध्ये होते व माझा मुलगा एकटा बदलापूर येथे घरात होता.
 2. माझ्या मुलाच्या सांगण्यानुसार झालेली घटना अशी की, दि. ६/९/१८ रोजी रात्री ८;३० वा.च्या सुमारास माझा मुलगा त्यांच्या मित्रासह त्याच्या मित्राचा नवीन मोबाईल घेवून माझ्या रिक्षामध्ये बसला होता, त्यावेळेला वरील नावे असलेले इसम व त्यांचा साथीदार तेथे आले आणि त्यांनी काही न सांगता माझ्या मुलाला मारण्यास सुरुवात केली माझा मुलगा त्यांना विचारत होता की तुम्ही मला का मारता व माझी काय चुकी आहे, परंतु ते काही न सांगता माझ्या मुलाला लाथा बुक्क्यांनी मारत राहिले व माझ्या मुलाच्या हातात असलेला त्याच्या मित्राचा मोबाईल श्री. रवींद्र चव्हाण यांनी माझ्या मुलाचा मोबाईल समजून हिसकावून घेतला. ज्याठिकाणी त्याला मारत होते त्याठिकाणी सी.सी. टी.वी. कमेरा आहे, हे त्यांना लक्षात आले तेव्हा त्यांनी त्याला जबरदस्ती माझ्या रिक्षात टाकले व त्याला रिक्षा चालविण्यास सांगितले, व त्याला परत एका स्थळी रिक्षा थांबविण्यास सांगितले नंतर श्री. रवींद्र चव्हाण याच्या हातात लोखंडी सळई होती त्या सळइने अनिसच्या पायावर मारून त्याला जखमी केले, व श्री. प्रशांत बनकर याच्या हातात लाकडाचे दांडू होते व त्याने त्या दांड्याने दोन्ही हातावर व पाठीवर अनिसला मारले व ते दोघे अनिसला बोलत होते की आज तुला मारून टाकणार. तेव्हा माझा मुलगा घाबरला व त्याला मारणाऱ्याचे पाय पकडून मला सोडा नका मारू अशी विनंती करू लागला.त्यानंतर माझ्या मुलाच्या कानातून रक्त येवू लागले ते पाहून माझ्या मुलाला धमकावले व तुला पोलीस स्टेशनला घेवून जातो आणि तिथे आम्ही जे बोलू त्याच्या विरुद्ध एक शब्द जरी काढला तर तुला मारून टाकू, असे बोलुन माझ्या मुलाचे कानातून येणारे रक्त पुसले व माझ्या मुलाला पोलीस स्टेशनमध्ये घेवून गेले.
 3. तेव्हा पोलीस स्टेशनमध्ये असणारे ड्युटी ऑफिसर समोर माझ्या मुलाला उभे केले, तेव्हा त्याच्या कानातून रक्त येण्यास सुरुवात झाली, ते बघून ड्युटी ऑफिसर यांनी वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे माझ्या मुलाला घेवून गेले.
 4. त्यांनी माझ्या मुलाची परिस्थिती बघून समोरील पार्टीला ओरडले, त्यांना ते बोलले की, “या मुलाने काही गुन्हा केला होता तर आम्हाला का सांगितले नाही? त्या मुलाला रक्त येईपर्यंत मारत का आणले” ?
 5. तेव्हा श्री. प्रशांत बनकर बोलले की, अनिस माझ्या मुलीला छेडतो व श्री. रवींद्र चव्हाण बोलले की, अनिस माझ्या मुलाकडून पैसे मांगतो. तेव्हा अधिकारी म्हणाले की, “तो असे करीत होता तर तुम्ही आम्हाला का बोलावले नाही, त्या मुलाला एव्हढे मारत का आणले”? असे अनेक प्रश्न ते विचारू लागले, तेव्हा श्री. रवींद्र चव्हाण यांनी बोलले की,”मी सुद्धा पोलीस कर्मचारी आहे, आणि अशा प्रकारच्या मुलांना मी मारणारच. हे ऐकून अधिकारी त्यांच्यावर भडकले व श्री. रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे ओळखपत्र मागितले व माझ्या मुलाला सांगितले की, “तुझ्या वडिलांचा फोन नंबर दे. तेव्हा माझ्या मुलाने त्यांना सांगितले की,” माझे वडील हॉस्पिटल मध्ये Admit आहेत, हे ऐकून त्यांनी माझ्या मुलाला बाहेर जाण्यास सांगितले.
 6. आणि थोड्या वेळानंतर ज्या मुलीचे नाव घेवून माझ्या मुलावर आरोप करत होते त्या मुलीला पोलीस स्टेशनमध्ये बोलविण्यात आले व तिला पोलीस अधिकारी यांनी विचारले की,” अनिस तुला छेडतो का”? तेव्हा ती मुलगी माझ्या मुलासमोर व पोलीस अधिकारी यांच्यासमोर बोलली की, अनिस मला छेडत नाही तो माझा चांगला मित्र आहे व आम्ही फोनच्या माध्यमातून शिक्षणाविषयी चर्चा करीत असतो. त्याचे सर्व पुरावे माझ्या मुलाच्या फोनमध्ये आहे. त्याचा विचार करूनच माझ्या मुलाचा मोबाईल समजून त्याच्या मित्राचा मोबाईल फोडून त्यालोकानी पोलिसांसमोर सादर केले. त्यानंतर माझ्या मुलाला मारणारे सर्वजन त्या मुलीसोबत निघुन गेले, परंतु माझ्या मुलाला पोलीस स्टेशनमध्ये बसवून ठेवले. त्यानंतर माझी मुलगी ऐश्वर्या हॉस्पिटलमधून पोलीस स्तेशनमध्ये गेली व माझ्या मुलाला रात्री २ वा. घरी घेवून गेली.
 7. त्यानंतर दि.७/९/१८ रोजी मी स्वतः सकाळी माझ्या हॉस्पिटलमधून discharge घेवून घरी आलो, तेव्हा माझ्या मुलाला मारहाण झाल्यामुळे त्याच्या शरीरावर सूज व जखम झाल्यामुळे मी त्याला सरकारी हॉस्पिटल दुबे हॉस्पिटल, बदलापूर(पु) येथे उपचारासाठी घेवून गेलो असता, तेथील वैद्यकीय अधिकारी यांनी मला सांगितले की,” पहिले तुम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये जावून तक्रार करा, आणि मग उपचारासाठी पुन्हा घेवून या.” तेव्हा मी सांगितले की ‘साहेब मला तसे पेपरवर लिहून द्या.’ तेव्हा त्यांनी मला पेपरवर लिहून दिले, आणि मी ते घेवून पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो.
 8. जेव्हा मी पोलीस स्टेशनमध्ये जावून डॉक्टरांनी दिलेला पेपर व त्यांनी मला जे सांगितले ते मी पोलीस अधिकारी यांना सांगितले तेव्हा पोलीस अधिकारी माझ्यावर भडकले, मला बोलले की,” तुझ्या मुलावर छेड काढली म्हणून अटक करून त्याला चिल्लर रूममध्ये पाठवून देईन’. असे घाबरवून मला पोलीस स्टेशनमधून हाकलून दिले.
निवेदन:-
     महोदय, आपणांस माझी विनम्र विनंती आहे की, माझ्या अर्जातील पोइंट १ ते ८ चे अवलोकन करून त्याच्यावर तपास अधिकारी नेमून त्याचा तपास करून सर्व अपराधिक घटनेचा बाल सुरक्षा कायद्यांतर्गत माझी F.I.R. नोंदवून त्याची एक प्रत मला देण्यात यावी.
सोबत:-
 1. अनिसचे दुबे हॉस्पिटल, बदलापूरचे केसपेपर जोडत आहे.
 2. दि.८/९/१७ रोजी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये घेतलेल्या उपचाराचे केसपेपर जोडत आहे.

प्रत रवाना:-
 1. मा. उप-आयुक्त, बदलापूर.
 2. मा. सहाय्यक उप-आयुक्त, बदलापूर.
 3. मा. संपादक, मुंबई क्राईम पेज न्यूज,

                                         आपला स्नेहाभिलाषी,


                                         सलीम सिद्धीक साठी
                                               

Comments

Popular posts from this blog

पहले सेक्स की कहानी, महिलाओं की जुबानी.

क्या मर्द और क्या औरत, सभी की उत्सुकता इस बात को लेकर होती है कि पहली बार सेक्स कैसे हुआ और इसकी अनुभूति कैसी रही। ...हालांकि इस मामले में महिलाओं को लेकर उत्सुकता ज्यादा होती है क्योंकि उनके साथ 'कौमार्य' जैसी विशेषता जुड़ी होती है। दक्षिण एशिया के देशों में तो इसे बहुत अहमियत दी जाती है। इस मामले में पश्चिम के देश बहुत उदार हैं। वहां न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं के लिए भी कौमार्य अधिक मायने नहीं रखता।                                                        महिला ने कहा- मैं चाहती थी कि एक बार यह भी करके देख लिया जाए और जब तक मैंने सेक्स नहीं किया था तब तो सब कुछ ठीक था। पहली बार सेक्स करते समय मैं बस इतना ही सोच सकी- 'हे भगवान, कितनी खु‍शकिस्मती की बात है कि मुझे फिर कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा।' उनका यह भी कहना था कि इसमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इसमें कुछ अच्छा भी नहीं था। पहली बार कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन वर्जीनिया की एक महिला का कहना था कि उसने अपना कौमार्य एक ट्रैम्पोलाइन पर खोया। ट्रैम्पोलाइन वह मजबूत और सख्त कैनवास होता है, जिसे ‍स्प्रिंग के सहारे कि

Torrent Power Thane Diva Helpline & Customer Care 24x7 No : 02522677099 / 02522286099 !!

Torrent Power Thane Diva Helpline & Customer Care 24x7 No : 02522677099 / 02522286099 बिजली के समस्या के लिये आप Customer Care 24x7 No : 02522677099 / 02522286099 पर अपनी बिजली से सबंधित शिकायत कर सकते है। या Torrent Power ऑफिस जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। या उनके ईमेल id पर भी शिकायत कर सकते हो। To,                            Ass.Manager Torrent Power Ltd चद्ररगन रेसिटेंसी,नियर कल्पतरु जेवर्ल्स,शॉप नंबर-234, दिवा ईस्ट । consumerforum@torrentpower.com connect.ahd@torrentpower.com

#महाराष्ट्र के मा.मुख्यमंत्री #एकनाथ शिंदे जी,मेरा बेटे #कृष्णा चव्हाण #कर्नाटक से #ठाणे रेलवे पर स्टेशन आते वक़्त लोकल रेल्वे से उसका एक्सीडेंट में मौत होकर 3 साल गुजर जाने पर भी आज तक इस ग़रीब माता पिता को इंसाफ नही मिला हैं !!

#महाराष्ट्र के मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी,मेरा बेटे कृष्णा चव्हाण #कर्नाटक से ठाणे रेलवे स्टेशन पर आते वक़्त लोकल रेल्वे से उसका एक्सीडेंट में मौत होकर 3 साल गुजर जाने पर भी आज तक इस ग़रीब माता पिता को इंसाफ नही मिला हैं !! आज तक किसी भी रेलवे के तरफ़ से कोई अधिकारी मेरे बेटे के ट्रेन एक्सीडेंट लेकर या कोर्ट केस से संबधित कोई भी इनफार्मेशन मुझे नही दी हैं. मेरे बेटे के मौत को लेकर कोई भी रेलवे डिपार्टमेंट से कानूनी लीगल मदत आज तक नही मिली हैं. #कृष्णा पुनिया चव्हाण को इंसाफ दिलाने के लिए जनता इस न्यूज़ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ हीं कमेट्स बॉक्स में अपनी राय रखे !!